เมนู

 
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Summer Camps Singapore 14 วัน พร้อมรับประกาศนียบัตร

Summer Camps Singapore 14 วัน พร้อมรับประกาศนียบัตร

เรียนภาษาอังกฤษและทัศนศึกษา 14วัน 13 คืน Morning Class + Afternoon trips

เดินทาง 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2556

ราคา 68,500 บาท

เรียนภาษาและกิจกรรมจุใจ พร้อมรับใบประกาศนียบัตร

พิเศษ !!!! เหลือเพียง 65,500 บาท เมื่อมีผู้สมัคร 15 คนขึ้นไป (ถูกที่สุด)

       

สถานที่พัก:  Costa Sands Resort - Pasir Ris (www.costasands.com.sg) หรือเทียบเท่า พัก 4 ท่านต่อ 1 ห้อง

โปรแกรมกิจกรรม


- Sentosa ถ่ายรูปกับ Merlion Tower สัญลักษณ์ของ สิงคโปร์ น้องๆจะได้ทำกิจกรรมมากมายที่สุดสนุกสนานที่เซ็นโตซ่า ปิดท้ายโปรแกรม Sentosa - Song of the Sea

- Esplanade “ตึกทุเรียน” เห็นวิวโรงแรม มาริน่า เบย์ แซนด์

- สวนสนุก UNIVERSAL STUDIO สิงคโปร์

- UNDERWATER WORLD เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุด แห่งแรกของ Asia

- สวนสัตว์ SINGAPORE ZOO 

- SINGAPORE DISCOVER CENTRE, NATIONAL MUSEUM, NEWATER VISITOR CENTRE, BOTANIC GARDEN,SINGAPORE CITY GALLERY

- SINGAPORE FLYER ขึ้นชิงช้าสวรรค์ยักษ์ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิวของประเทศสิงค์โปร์

- FOUNTAIN OF WEALTH

- Orchard Road ย่านชอปปิ้งระดับโลก ศูนย์การค้า ร้านค้าชั้นนำมากมาย

และอื่นๆที่น้องๆ จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างสนุกสนาน

หลังจบหลักสูตร


นักเรียนทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร

 

 

 

อัตรานี้รวม


- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ภูเก็ต -สิงคโปร์-ภูเก็ต (Silk Air หรือเทียบเท่า) ค่าที่พัก Costa Sand Resort (www.costasands.com.sg) ตลอดระยะเวลาโครงการ

- ค่าอาหารตามรายการทุกมื้อ

- ค่าลงทะเบียน, ค่าเล่าเรียน, กิจกรรมตลอดหลักสูตร

- รถรับส่งสนามบิน รถรับส่งทัศนศึกษาทุกที่ที่ไปกับโครงการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ทัศนศึกษาทุกรายการตามรายการข้างต้น

- ค่าประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท / 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

- ไกด์จากทางสถาบัน

- ค่ารถไป - กลับจากบ้านพัก และสถาบัน

- ที่พักจำนวน 13 คืน (พัก 4 ท่านต่อ 1 ห้องนอน)

 

***** อัตรานี้ไม่รวม ****


- ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าน้ำหนักกระเป๋าหากเกิน 20 ก.ก. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่ายาประจำตัว ค่าขนมส่วนตัว ที่นอกเหนือจากรายการ

- การมัดจำโครงการ - ชำระค่ามัดจำ 10,000 บาท เมื่อจองโครงการ ไม่คืนเงินมัดจำ 10,000 บาทในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางชำระค่าโครงการที่เหลือทั้งหมด - ชำระค่าโครงการที่เหลือทั้งหมด 5 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง สำหรับการออกตั๋วเครื่องบิน และจองที่พักของนักเรียนที่ร่วมโครงการ

- นักเรียนควรมีหนังสือเดินทาง มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางไม่ต่ำ 6 เดือนหากมีการเปลี่ยนแปลงสายการบิน ทางบริษัทจะดำเนินการจัดหาสายการบินที่เทียบเท่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสายการบินเพิ่มภาษีน้ำมันหรือภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกโครงการหากจำนวนนักเรียนไม่ถึง 15 คน


- รายละเอียดเพิ่มเติม และการรับสมัคร สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ 077-600-696


- รายการและโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


“..ปิดการรับสมัคร ประมาณการ 28 กุมภาพันธ์ 2556..”

Tags : ซัมเมอร์สิงคโปร์ , สุราษ

  Copyright 2005-2012 www.instilhouse.com All rights reserved.
view